در مورد روایت مطرح شده در سوال1249 چگونه می توان التماس دیدار امام زمان را نکرد اشتیاق و فراق امری اختیاری نیست چگونه دل را می توان راضی کرد؟

42

سوال1252 :
ببخشید استاد،حقیر بازمتوجه نشدم.😞 مگر اشتیاق رویت ،امری اختیاریست ک ب دل دستوربدهیم التماس نکن ک ببینی😞😞😞😭😭😭 التماس دیدن حتی خیالی ازحضرتش، کاردل است چگونه درکار دل تصرف باید کرد؟؟؟😭😭😭😭😭😭
آیا آنهایی ک التماس کردند و دیدند وحتی شایدبدون التماس دیدند،درست است ک بگوییم نباید التماس میکردند!!! بنده ب این امرواقفم ک رضایت آقا ازاعمال ورفتارمان از دیدن رویش مهمتراست ولی شوق دیدارش،چیز دیگریست …..المشتاق لا یشتهی طعاما ولایلتذشرابا ولا یاوی دارا ولا یقرقرارا……..برخی ازشدت شوق ب این حدمیرسند آیا …… نمیتوانم منظورم رو بیان کنم😞😞😞
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1252
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱جای هیچ نگرانی نیست، عاشق لحظه ای از محبوبش جدا نیست، هر چند محبوب پشت ابر غیبت باشد🌱🍀🌻
🔆🔅🌱روایت مذکور در جهت بیان این مطلب نیست که هر گونه ذوق و شوق دیدار را بایستی خنثی کنیم، بلکه تاکید بر این مطلب دارد که بایستی به قانون عصر غیبت احترام بگذاریم، دوران غیبت زمان پخته شدن و رسیده و باطراوت و تخلیص شدن است، عصر غیبت، آزمون ویژه ی اهل ایمان در اثبات صلابت ایمان است، عصر آمادگی است، عصر اشتها پروری و شوق زایی است! عصر کسب معرفت و دیده و دل پروری است، عصر تحصیل عالی بندگی است، عصر صخره نوردی بندگی است، عصر یافتن راه خورشید از پس ابرهای تیره و تار روزگاران است، عصر مسابقه برای اثبات شایستگی است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.