در مورد کتاب هایی که امیرحسین خجچی و احمد کسروی و عبدالحسین زرین نوشتن و منابعی اشاره کردن توضیح کاملی بفرمایید و اینکه این محققان بر چه پایه و اصولی تحقیق کرده و این کتاب های توهین امیزی نوشته اند ؟؟

40

سوال 1309 :
در مورد کتاب هایی که امیرحسین خجچی و احمد کسروی و عبدالحسین زرین نوشتن و منابعی اشاره کردن توضیح کاملی بفرمایید و اینکه این محققان بر چه پایه و اصولی تحقیق کرده و این کتاب های توهین امیزی نوشته اند ؟؟ چگونه منابع ردست را از غلط تشخیص دهیم؟؟/
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1309
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱اظهار نظر در فرصتی کوتاه امکان پذیر نبوده و نیاز به فرصت دیگری دارد پرداختن به مطالب ضالّه افرادی که بزرگترین دروغ ها را بیان نموده اند بها دادن بیشتر به این نوع افراد گمراه است، اینها کسانی هستند که کتب خود را با دروغ بزرگتر آغاز نموده اند، مثل کسروی ملعون که ادعای نبوت داشت، و یا آن دیگری که از ریشه منکر خدا بود، همین نکته ی کوتاه کفایت از دروغ های کتب آنها میکند!
🍀 #سوال1309 یکی از اقوام سوالی را مطرح کردن که در یکی از جنگ ها حضرت علی سر 5000 نفر رو از تن جدا کرده .صد در صد منبع حرفش همین محققانی هستن که بر ضد دین اقدام کردن توضیح کاملی بفرمایید ممنون میشم
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1309
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱این هم از دروغ های بزرگ است، مولا بیشتر از جنگ پرهیز داشت و صلح را ترجیح میدادند مگر آنکه مجبور میشدند، مولا در جنگ ها بیشتر فرمانده لشگر بودند، و فرمانده فرصتی برای کارهای کوچک ندارد، معلوم نیست که منبع این نقل از کجا بوده، اگر مدعی این گفته به علم ثانیه ها آشنا باشد متوجه میشود که هر آن کسی که از حساب اندکی اطلاع داشته باشد متوجه میشود که در هر چند ثانیه بایستی یک نفر کشته شود تا پنج هزار نفر تمام شود، آیا مولا بدون وقفه و بدون استراحت شبانه روز …..
🔆🔅🌱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.