در گروهی که اکثریت دختر خانمهای جوان هستن بحثی در مورد حجاب شده بعضی جوانها گفتن مهم اینکه دلت پاک باشه. دل پاک به چادر و ظاهر نیست اگه دل پاک باشه کافیه. در پاسخ این جوانها چه باید گفت؟

25

سوال2827 :
در گروهی که اکثریت دختر خانمهای جوان هستن بحثی در مورد حجاب شده بعضی جوانها گفتن مهم اینکه دلت پاک باشه. دل پاک به چادر و ظاهر نیست اگه دل پاک باشه کافیه. در پاسخ این جوانها چه باید گفت؟ لطفا حضرتعالی با کلام ناب و ارزشمندتان بفرمایید.
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2827
🌹علیکم السلام
🌼🌿دلی پاک و طیب و طاهر است که مطیع دستورات خدای پاک و طیب و طاهر باشد، رعایت حجاب دستور الهی است هر که از آن سرپیچی کند بی شک دلش ناپاک است، هر چند که شیطان آن را پاک جلوه نماید، چرا که تنها دلی پاک است که با یاد خدای پاک پر شده و تحت اطاعت او باشد.
🌼🌿خدای زیبا آفرین جمال هر جمیلی را آفرید و آن را در معرض امتحان قرار داد و توصیه به عفت و پاکی نمود، هر که به فرمانش گردن نهاد عزیز گشت و به زیبایی افزونتر و ماورائی تر مستحق شد و هر سرپیچی نمود آن زیبایی توفیق یافته را هم از کف خواهد داد و به ذلت زشتی عقوبت خواهد شد.
🌼🌿از طرف دیگر هر چند به فرض محال ادعای پاکی دل را کفایت از حجاب بدانیم اما باید این حقیقت را پذیرفت که صورت و زیبایی مکشوفه خیلی از دلهای نامحرمان را آلوده خواهد نمود و به سوی گناه و سبیل جهنم خواهد کشاند. در واقع زن بی حجاب پل جهنم نامحرمان میگردد و خودش سرانجام اگر توبه نکند به همان وادی سقوط خواهد نمود.
🌼🌿هیچ جای شکی نیست که بی حجابی برای دلربایی و صیادی است و سرانجام شکار و شکارچی بدبختی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.