دفاع با قيام متفاوت است. مگر آن خراساني به امام صادق عليه السلام پيشنهاد قيام نداد؟ …امام در پاسخ گفتند ما به وقت آگاهتريم. آيا اكنون مشابه آن زمان نيست؟ امام زمان عج به وقت آگاهتر نيست؟

38

سوال1234 :
جانم به فداي قرآن و حرم و حريم اهل بيت باد. دفاع با قيام متفاوت است. مگر آن خراساني به امام صادق عليه السلام پيشنهاد قيام نداد؟ …امام در پاسخ گفتند ما به وقت آگاهتريم. آيا اكنون مشابه آن زمان نيست؟ امام زمان عج به وقت آگاهتر نيست؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1234
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🔆🍀کسی نشسته دفاع نمیکند بلکه برمیخیزد 🍀🔆🌻
🔆🔅🌱هیچ رهبر دینی ادعای خلیفه اللهی و خود را جانشین رسول خدا نمی پندارد، بلکه خود را محب و شیعه ی حضرتش میداند و به فرمانش مرزی را که او تعیین فرموده انجام ماموریت میکند، تشکیل حکومت دینی لبیک به ندای حضرت در عصر غیبت است!
🔆🔅🌱هیچ رهبر دینی برای از بین بردن فساد در ممالک غیر اسلامی قیام نمیکند اما مبارزه با فساد را هم فراموش نمیکند و امر به معروف و نهی از منکر را رها نمیکند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.