دلیل اینکه در واقعه سوزاندن در خانه امام (ع) حضرت زهرا به دفاع پرداختند و سایرین پیش قدم نشدن چه بود؟

44

سوال2729:
☘️🌿تکمله

ممکنه کسی شبهه ای دیگر وارد کند ک :
مگر حضرتش بهترین حالت برای زن را این نمیدانست ک مردی اورا نبیند و او مردی را نبیند
پس چرا با حضور این همه مرد در خانه ، خودشان در را باز کردند و اگر آن حمله ناگهانی بود سوال برانگیزتر میشود ک چه دلیلی داشته ک خودشون اقدام ب باز کردن در داشتند .

🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2729
🌹علیکم السلام
🌼🌿کسی نمیتواند ادعا کند که به تمام جزئیات احوال درون خانه مولا به هنگام هجوم اصحاب سقیفه آگاهی دارد، ولی به یقین میتوان این ادعا را نمود که احتمال هجوم به درون خانه از منظر عرف صفر بوده و گرنه امکان نداشت خانم زهرا سلام الله علیها تنها رها شده باشند!
🌼🌿همچنین بخاطر شخصیت والای خانم زهرا سلام الله علیها دفاع آن حضرت عالی ترین دفاع سیاسی از جایگاه مولا علی علیه السلام بود که بعنوان ختم حجت محسوب میشود و کسی را در میان یاران مولا علی علیه السلام چنین جایگاه ممتازی نبود!
اقتضای شرایط ایجاب مینمود که فاطمه زهرا سلام الله علیها به دفاع از مولا وارد عمل شود و عمل نمود و اگر از میان مردان کسی را چنین جایگاهی میبود زهرای اطهر پیشقدم نمیشد.
🌼🌿ولی هیچ کدام از این موارد سستی و عدم عکس العمل یاران اندک مولا را اثبات نمیکند. به حتم شرایط دفاع از زهرای مرضیه س برایشان مهیا نبود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.