دلیل تغییر نظرات فقهای اعلام شیعه در مورد برخی مسائل اساسی در طول تاریخ چه چیزی بوده؟

41

سوال3047 :
دلیل تغییر نظرات فقهای اعلام شیعه در مورد برخی مسائل اساسی در طول تاریخ چه چیزی بوده؟
خیلی ممنون
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3047
🌹علیکم السلام
🌼🌿تلاش علما در عصر غیبت وصول حقیقت بوده که برای تحصیل آن و رسیدن به حقیقت محض اجتهاد صورت می پذیرد، تصحیح و تکمیل آراء در طول تاریخ لازمه هر حقیقت جوی غیر متعصب به شخصیت و اعتبارات شخصی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.