دوستم بهم میگفت محیا من از تاریکی و زلزله و بعضی چیزها میترسم. منم بهش گفتم وقتی خدا هست و مراقب ماست و بلاها رو از ما دور میکنه چرا باید بترسیم. دوستم برگشت گفت اگه واقعا خدا مراقب ماست چرا تو زلزله اینهمه آدم میمیرن. استاد مگه خدای مهربون مراقب ما نیست؟ مگه بلاها رو از ما دور نمیکنه؟

28

سوال2558 :

☘️🔅🌱 سوال خواهر کوچولو

دوستم بهم میگفت محیا من از تاریکی و زلزله و بعضی چیزها میترسم. منم بهش گفتم وقتی خدا هست و مراقب ماست و بلاها رو از ما دور میکنه چرا باید بترسیم. دوستم برگشت گفت اگه واقعا خدا مراقب ماست چرا تو زلزله اینهمه آدم میمیرن. استاد مگه خدای مهربون مراقب ما نیست؟ مگه بلاها رو از ما دور نمیکنه؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2558
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱خدای مهربان مراقب کسانی است که خدا را یاد میکنند و خودشان را به او می سپارند! البته از کسانی که عمرشان به سر نیامده مراقبت هم میکنه! و آنها که مردند عمرشان سر آمده!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.