رابطه زیبایی و عادت چیست ؟ ایا در گذر زمان مفهمومی که بر اساس عادت بر انسان چیره می شود و به شکل یک عرف یا قانون در می آید مفهوم زیبایی را در بر می گیرد تصور درستی از زیبایی است؟

27

سوال۳۰۴۲:
رابطه زیبایی و عادت چیست …؟
ایا در گذر زمان مفهمومی که بر اساس عادت بر انسان چیره می شود و به شکل یک عرف یا قانون در می آید مفهوم زیبایی را در بر می گیرد تصور درستی از زیبایی است …؟
چنانکه اندیشه های شخصی در مورد فلان سبک هنری مبنای زیبا بودن قرار می گیرد.
تاثیر جامعه بر معیار زیبایی .
ایا زیبایی یک نگرش جمعی است و نسبت به نگر جمعی می تواند تغییر کند…؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3042
🌹علیکم السلام
🌼🌿زیبایی همچون گنجی است که باید جست و یافت، عادت و خطای افراد حقیقت زیبایی را تغییر نمیدهد، هیچ کس نمیتواند بر اساس عادات زیبایی را تعریف و برای آن قوانین وضع نماید، بلکه بایستی جان زیبایی کشف و قوانین آن استخراج شود.
🌼🌿سبک های مختلف هنری به میزان بهره مندی شان از زیبایی زیبایند، به واقع بعضی از سبک های هنری نمایشکر زیبایی هستند هر چه شدت این نمایش بیشتر باشد زیباتر است.
🌼🌿نگرش فردی و جمعی هیچ نقشی در زیبایی و نازیبایی ندارد تشخیص حقیقی زیبایی چه فردی و جمعی میتواند معیار زیبایی باشد، درواقع میزان کشف رازهای زیبایی و آشکار سازی و بیان علمی و عملی آن ظهور زیبایی را موجب میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.