رازداری را تبیین کنید.عامل افشای راز چیست؟

35

سوال2667 :

رازداری را تبیین کنید.عامل افشای راز چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم
#پاسخ2667
علیکم السلام🌼
🌹هر آنچه افشاء آن موجب به خطر افتادن جان و مال و ناموس و یا به هم خوردن راهبردها و برنامه ها میگردد، در حوزه دین موجب شناخته شدن اهل دین با حوزه عقیدتی خاص شده و از حفظ و تقویت و تداوم حرکت آنها جلوگیری میشود! در حوزه علم و فناوری موجب سرقت سرمایه علمی و فنی میگردد! در حوزه فهم و اندیشه موجب سوء فهم و برداشت میگردد! در حوزه امورات شخص موجب آبروریزی و تغییر شخصیت ها و دیدگاه ها و برنامه ها میگردد، در امور سیاست و مملکت داری و … نیز مشکلات و مسائل خاص خود را بوجود میاورد!🌸
🌹رازدارای ارتباط نزدیکی با ایمان و عقیده و راستی و درستی و صلابت دل و جان افراد دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.