ربوبیت تکوینی و تشریعی و رابطه آن با ولایت چیست؟

37

سوال2614 :
ربوبیت تکوینی و تشریعی و رابطه آن با ولایت
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2614
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌸🔅🌱ربوبیت تکوینی و تشریعی در جان ولایت تکوینی و تشریعی است! تشریع جلواتی از تکوین است!
ولایت حق تعالی با هیچ ولایتی از هر سنخی با ولایت غیر او قابل مقایسه نبوده چرا که مثل و مانندی ندارد!
برای ولایتش مثلی نیست! همانطوریکه لیس کمثله شیء
اعطاء ولایت از طرف الله برای مخلوقات آنها را از حریم بندگی خارج نمیسازد!
ولایت بندگان خدا تحت قهر و غلبه ولایت خداست!
تک تک مخلوقات بهره ای از ولایت را دارا هستند- در حوزه مدیریت خود و یا پیرامون شان تا حد و مرز خاص، بلند ترین دامنه ولایت از برای حضرات معصومین علیهم السلام است که ولایت شان توسط خالق قاهر هم تکوین و هم تشریع میشود در غیر اینصورت ولایت شان به ظهور نمیرسد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.