رصد جسم و جان قسمت سوم

53

????????بسم الله الرحمن الرحیم????????
????????دانشگاه سیر و سلوک????????
????????????سیر و سلوک عرفانی، از منظر قرآن و عترت????????????
????☀️ #سلوکیه49 ☀️????
????????رصد جسم و جان3????????
????????کسی که از هنر و دانش و مهارت خود بدترین استفاده را میبرد شبیه عنکبوت است، هنر و مهارت عنکبوت در تنیدن تار فقط برای شکار مورد استفاده قرار میدهد! هنرش ابزار فریب است!
????????عنکبوت از هنر خود برای بنای خانه ای که در آن به سکونت و آرامش و محفل خانوادگی بهره نمیگیرد!
????????محبت های عنکبوتی زمان کوتاهی داشته و بعد از انتفاع جان نافع گرفته میشود و غذای شکم پلیدش میگردد!
????????عنکبوت به زوج خود بعنوان ابزار و خوراک نگاه میکند!
????????عنکبوت از تشکیل خانواده هیچ هدف والایی ندارد!
????????واقعا که خیلی ها شبیه عنکبوت هستند و زندگی حقیرانه عنکبوتی دارند!
????????دانش و هنر و مهارت و فن آوری باید در مسیر والایی قرار بگیرد، محبت باید تحت رهبری عقل آدمی قرار گیرد، نه هوس و جهل و شیطنت!
????????حیات و زندگی و ازدواج و تشکیل خانواده باید در طریق توسعه بندگی الهی و صراط عشق متعالی قرار گیرد.
☘️????110-141????☘️ ????علی ساعی(عبدالله مشکات)????

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.