رصد جسم و جان قسمت سوم

4

🌼🌱بسم الله الرحمن الرحیم🌱🌼
🌹🔆دانشگاه سیر و سلوک🔆🌹
🌱🔆🌱سیر و سلوک عرفانی، از منظر قرآن و عترت🌱🔆🌱
💧☀️ #سلوکیه49 ☀️💧
🍀🔆رصد جسم و جان3🔆🍀
🌼🌿کسی که از هنر و دانش و مهارت خود بدترین استفاده را میبرد شبیه عنکبوت است، هنر و مهارت عنکبوت در تنیدن تار فقط برای شکار مورد استفاده قرار میدهد! هنرش ابزار فریب است!
🌼🌿عنکبوت از هنر خود برای بنای خانه ای که در آن به سکونت و آرامش و محفل خانوادگی بهره نمیگیرد!
🌼🌿محبت های عنکبوتی زمان کوتاهی داشته و بعد از انتفاع جان نافع گرفته میشود و غذای شکم پلیدش میگردد!
🌼🌿عنکبوت به زوج خود بعنوان ابزار و خوراک نگاه میکند!
🌼🌿عنکبوت از تشکیل خانواده هیچ هدف والایی ندارد!
🌼🌿واقعا که خیلی ها شبیه عنکبوت هستند و زندگی حقیرانه عنکبوتی دارند!
🌼🌿دانش و هنر و مهارت و فن آوری باید در مسیر والایی قرار بگیرد، محبت باید تحت رهبری عقل آدمی قرار گیرد، نه هوس و جهل و شیطنت!
🌼🌿حیات و زندگی و ازدواج و تشکیل خانواده باید در طریق توسعه بندگی الهی و صراط عشق متعالی قرار گیرد.
☘️🔆110-141🔆☘️ 🌱علی ساعی(عبدالله مشکات)🌱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.