روح به معنای روحی که در هنگام مرگ از جسم جدا می شود، تا چه حد آزادی عمل و قدرت دخل و تصرف دارد؟

42

سوال1971 :

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
روح به معنای روحی که در هنگام مرگ از جسم جدا می شود، تا چه حد آزادی عمل و قدرت دخل و تصرف دارد؟
گاهی حوادثی در محیط پیرامونمان اتفاق میفتد که آن را به ارواح نسبت میدهند.. مثلا در گذشته در یک خانه، فردی دچار مشکلاتی شده و سپس از دنیا رفته، حال بعد از مرگش در آن خانه برخی پدیده های عجیب و غریب و خارق عادت مشاهده می شود و آنها را به روح آن شخص نسبت می دهند و می گویند چون آن شخص به آن خانه تعلق خاطر دارد، این اتفاقات میفتد.
آیا روح، بعد از مرگ، می تواند همچنان تعلق خاطر به دنیا داشته باشد؟؟ و آیا روح می تواند در امور دنیا دخل و تصرف کند؟؟ مثلا کارهایی مانند جابجا کردن وسایل..به هم ریختن خانه و… انجام دهد!؟
آیا می توان این روح را با اشکال و حالات خاص مشاهده کرد؟ (مثلا در فیلم ضبط شده توسط دوربین به صورت هاله ای سفید و…)
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ1971
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🌷🔅🌱هیچ روحی بعد از مرگ نمیتواند تاثیراتی سر خود بر عالم دنیا بگذارد! حوادثی که در محل های خاص اتفاق می افتد بیشتر از ناحیه ی شیاطین جنی است! بیشتر مدعیان ارتباط با ارواح، با شیاطین در ارتباط بوده و آنها خود را به جای بعضی ارواح جا میزنند و زمینه فریب کاری های خاص را فراهم می آورند!
🌷🔅🌱اما ارواح اگر اذن یابند میتوانند بر عالم مادی اثر بگذارند! همانطوریکه جسم ما با روح به حرکت در می آید به همانطور نیز با رموز خاص ارتباطی میتوانند اجسام را به حرکت در آورند! اما ارواح عالم برزخ به حال خود رها نیستند که بتوانند در محل های خاصی به سرگردانی شیطنت کنند!
🌷🔅🌱روح شکل و بعد مادی ندارد که بتواند خود را به ابعاد مادی ظاهر نماید بلکه روح این توانایی را دارد که با تاثیر گذاری های خاص خود را مطرح و اعلام موجودیت و حضور نماید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.