روح ماهم اسم دارد؟

32

سوال2043:
(سوالهایی هست که بچه های ابتدایی سوال کردن)
روح ماهم اسم دارد؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2043
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱 کلمه ی روح خودش اسم است برای آن وجودی که ما به آن روح میگوییم! همانطوریکه به حضرت آدم علیه السلام «آدم» میگوییم. اما روح هر کسی مثل خودش اسمی دارد اما نامگذاری این ارواح به تناسب اعمالشان خواهد بود و خدای توانا خودش بر آنها نام خواهد گذاشت!
🌹هو العلیم🌹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.