روشنگرتان حجاب بمعنای وسیله استتار از همان نوعی است که الله تبارک با پیامبرانش سخن گفته است؟ آیا بین انسانهای عادی و خداوند نیز چنین حجابی وجود دارد؟ حجاب بین خدا و بنده از کدام نوع است؟

33

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.