روش برخورد قانون با بدحجابی ( که نوعی هنجارشکنی است) برگرفته از کدام اصل دینی است . یعنی اِعمال اون قانون ، و روش های برخورد با متخلفین ( محدوده ی آن) بر چه اساسی است؟

29

سوال2795:

روش برخورد قانون با بدحجابی ( که نوعی هنجارشکنی است) برگرفته از کدام اصل دینی است . یعنی اِعمال اون قانون ، و روش های برخورد با متخلفین ( محدوده ی آن) بر چه اساسی است؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2795
🌹علیکم السلام
🌼🌿رعایت حجاب حکم و قانون الهی به یقین هر کس حکم الهی را نادیده بگیرد مستحق عقوبت خواهد بود تعدی از هر یک از احکام الهی به تناسب آن مجازاتی دارد، در امر تعدی از حکم حجاب در انظار عمومی در شرع مقدس علی الظاهر حکمی یافت نشده، شاید به این خاطر باشد که در زمان و عصر رسول خدا ص و ائمه اطهار ع افراد جامعه آنقدر مقید به رعایت آن بودند که تعزیری هم در تاریخ برای خاطی ذکر نشده! یعنی در این زمینه ظهور خطا نبوده و یا بسیار نادر بوده.
🌼🌿بی حجاب در انظار عمومی حکم الهی را نادیده میگیرد که مستحق کیفر است و تکرار بی حجابی از طرف شخص مذکور به منزله مبارزه آن شخص با قانون الهی محسوب میشود که کیفری مضاعف را بر آن مترتب میکند، همچنین از این جنبه که عفت و آرامش روانی جامعه را تخریب میکند مجازاتی دیگر را از این ناحیه میتواند بر بی حجاب شامل شود، چرا که یکی از وظایف حاکمیت حفظ نظم و آرامش جامعه و حفظ عفت عمومی است.
🌼🌿البته تشخیص و تعیین نوع مجازات و برخورد با حاکم شرع است.
🌼🌿حفظ سلامت روانی جامعه وظیفه هر حکومتی است و بی شک کسانی که عاملی برای بیماری روانی جامعه میگردند مجرم اند و مستحق مجازات!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.