زمانی که خوابی در مورد دیگران می بینم اگر احساس کنیم که با بازگو کردن آن ، شخص مورد نظر ناراحت خواهد شد، چه کار باید بکنیم؟ آیا حتما خواب را باید برای او تعریف کنیم؟

25

سوال۳۱۴۸:
سلام علیکم
جناب استاد وقتی خوابی در مورد دیگران که از نزدیکان هست
می بینیم و خواب به نوعی تذکرمعنوی برای شخصی که خواب دیدیم هست و ترس از این که نکنه با شنیدن این خواب ناراحت شوند و یا برخوردی داشته باشندو متاسفانه دچار خود بر تر بینی نیز هستند آیا ما حتما این خواب را باید به اطلاع شخص برسانیم یا نه تکلیفی در این مورد نداریم ؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3148
🌹سلام علیکم
🌷🔆کسی که خواب شخص دیگری را دیده با فرض صادقه بودن رویا چند امر در موردش متصور است.
🌱یک: معرفت نامه ای از آن شخص برای مدیریت روابط و تصمیمات.
🌱دو : عبرت اندوزی و عاقبت اندیشی نسبت به اوضاع گذشته و حال و یا آینده آن شخص.
🌱سه: رویا بین صرفا همچون پیک رابط و نقش پیغام رسانی دارد.
🌱چهار: هشداری برای دیگران
🌱پنج: شخص مورد نظر فقط مثالی برای افراد همنوع او میباشد.
🌱شش: علل دیگر…
🔆🔅🌱شخص خواب دیده میبایست با آگاهی از تعبیر و تفسیر خواب و نکته سنجی رویا اقدام مقتضی را انجام دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.