زن آیت خدا

13

▫️میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) – روز دختر
📆 تاریخ 1403,02,20 – 30 شوال 1445
📌 جلسه مشکات نور
👤 سخنرانی استاد علی ساعی

🗒 برخی موارد مطرح شده در جلسه:

🌼 راز عصمت فاطمه معصومه، راز شیفتگی جهان نسبت به فاطمه معصومه
🌼 راز جذب فطری جذبه حضرت فاطمه معصومه از ناحیه روح القدس
🌼 زن آیت خداست و زن پاک آیت العظمای خداست.
🌼 درمیان آیت های عظمای خدا درجه و عظمت فاطمه معصومه چگونه است؟
🌼 سرزمین پاک (زن و مرد پاک)
🌼 پاکی مثل نور است و انسان پاک مانند چراغ است.
🌼 فاطمه معصومه چراغ پاکی است نورش جان ها را روشنایی می بخشد.
🌼 تعریف پاکی، تا پاکی نباشد هیچ هنری در جهان هستی رخ نمی دهد.
🌼 خالق در صفحه پاک هنر و زیبایی خود را به نمایش میگذارد.
🌼 پاکی خانه امن زیبایی است، پاکی دفتر علم و حکمت است.
🌼 قلوب پاک محل کن فیکون خداست.
🌼 جان پاک شهید پایدار است .
🌼 مومنه شهید عزیز تر از مومن شهید است، جان پاک جان جهان است.
🌼 اگر پاکی با مکارم همراه شود چه می شود؟
🌼 لباس ذکر و انثی در مسابقه عظیم خداوند
🌼 خدا خویش مشتری زراعت خویش است.
🌼 چرا طلا دلنشین است؟ چرا الماس و یاقوت چنین دلپذیر است؟ آیا تنها به خاطر ظاهر آن است؟ انسان با باطن خویش باطن آن را در میابد.
🌼 جواهر یعنی میدان راز و نیاز، انعماس ذکر خداست.
🌼 سنگ‌که می تواند خود را به این مقام برساند اشرف مخلوقات، انسان با ذکر خدا می تواند چه کند؟
🌼 خدا هدیه های خاص خود را به هرکسی نمی دهد.
🌼 زیبایی های فوق زیبایی در جان زنان پاک است.
🌼 عظمت زن پاک را همگان درک نمی کنند، قیمت و زیبایی مومنه بی حد و حساب است دیده نورانی توان درک آن را دارد، آیت فعال الهی است.
🌼 اتصال به وسیله الله العظما
🌼 خدایی که نیست را هست ساخته با هست می تواند چه کند؟ زیبایی زا به فوق زیبایی مبدل می سازد و مرد را فرا مرد و زن را به فرا زن می تواند سازد.
🌼 لذت و رنگ و مزه همه نوع خاص ارتعاش هستند.
🌼 گویا که آزمون بندگی خداوند رو به پایان است.
🌼 اگر نفس را تزکیه کنیم به شبه معصومیت رسیده ایم.
🌼 جلوه گری زن مومنه بعد از آزمون ذنیا است
🌼 زن و مرد مثل حرف و حرف، کلمه و کلمه است مثل هیدروژن و اکسیژن که آب حیات از آن سرچشمه میگیرد.
🌼 معصومه چگونه معصومه شد؟ به خاطر مراقبت و تذهیب نفس
🌼 هرکه حرمت خود را نگه دارد خدا او را زیارت گاه می سازد.
🌼 (حدیث) مولا می فرماید هرکس جان خود را پیشوای مردم قرار دهد ابتدا باید به تعلیم نفس خود بپردازد سپس به تعلیم مردم بپردازد.
🌼(حدیث) بهشت پیچیده شده با سختی هاست و جهنم پیچیده شده با شهوات است.
🌼 طاعت خدا ملازم سختی است، هیچ معصیتی نیست مگر آنکه ملازم شهوات است.
🌼(حدیث) خدا رحمت کند کسی که شهوت خود را قلع و قمع کند( نقل به مضمون)
🌼 (حدیث) مومن شب و روزش را سر نمیکند مگر آنکه پیوسته نفس خود را متهم میسازد چه به دنبال معصیت باشد چه نباشد. نسبت به نفس خود زیاده خواه است در مورد کار نیک همیشه بیشتر می خواهد.
🌼 خدا الماس را در صخره های سخت و مروارید را در عمق دریا قرار داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.