سوال خواهر کوچولو در مورد امربه معروف

21

سوال3134 :

(سوالات خواهر کوچولو)

یه خانم بی حجاب بهم گفتن خانم کوچولو چرا اینطوری خودت رو پوشوندی خفه نمیشی منم بهشون گفتم حجاب دستور خداست باید انجامش داد بعدش هم چیزهای با ارزش و گرانبها رو میپوشونن و مخفی میکنن و وسایل بی ارزش و کم بها رو جلوی دید و زیر پای همگان میندازن. دوستم بهم گفت محیا نباید اونطوری میگفتی الان فک میکنن ایشون رو گفتی استاد حرف بدی گفتم؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3134
🌹سلام علیکم
🌷🔆فتبارک الله… در نهایت زیبایی ارشاد فرمودین! به خوبی تمام از حجاب دفاع نموده و مدال پر افتخار فریضه امر به معروف را از قامت خود آویزان نمودین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.