سوال خواهر کوچولو در مورد سخاوتمند بودن

36

سوال3207 :

(سوالات خواهر کوچولو)

من تو منزلمون کلی گل و گلدان دارم بعضیهاش رو خودم کاشتم یه نفر اومده بود منزلمون موقع رفتن از یکی از گلدانهام خوشش اومد و ازم خواست که بدم بهشون. گفتم از اون گل فقط یکی دارم اجازه بدین میکارم بهتون میدم برگشت بهم گفت آخه شنیدم که شما سخاوتمندی اگه سخاوتمند باشی همون موقع که گلدان رو خواستم میدادی پس معلومه که بخشش نداری. استاد باید گلدان رو میدادم؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3207
🌹سلام علیکم
🔆🌷اسراف در سخاوت ممنوع است، چنین نیست که هر کس هر چیزی را که خواست باید به آن کس داده شود! بخشش هم باید از روی حساب و کتاب و علم و با صلاح دید انجام پذیرد.
همچنین ضرورت مورد بخشش بایستی لحاظ شود!
همچنین چنین نیست که کسی بخواهد با حرفاش آدمی را مجبور به بخشش نماید!
در مورد مذکور مشورت با پدر و مادر گرامیتان ضرورت داشت!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.