سوال دختر کوچولوم خدای مهربون از چه کسی بدش میاد؟

42

سوال1282:
سوال دختر کوچولوم خدای مهربون از چه کسی بدش میاد؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1282
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱خدا هر که دلش کثیف است دوستش ندارد!
🔆🔅🌱خدا هر که را که اخلاقش زشت باشد دوستش ندارد،
🔆🔅🌱خدا هر که را که به فرمانش گوش نکند دوستش ندارد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.