سوال دختر کوچولوم خدای مهربون به محیا چشم و گوش و دست و پا داده. پدر و مادر مهربون داده. همه چیزهای خوب داده. منم همیشه ازش تشکر میکنم. ولی چرا صدایی ازش نمیشنوم؟

22

سوال1289:
سوال دختر کوچولوم خدای مهربون به محیا چشم و گوش و دست و پا داده. پدر و مادر مهربون داده. همه چیزهای خوب داده. منم همیشه ازش تشکر میکنم. ولی چرا صدایی ازش نمیشنوم؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1289
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱هر صدایی را خدا آفریده، وقتی مادر شما را دوست دارد و به شما میگوید که دوستت دارم، نماینده خداست یعنی مثل این است که خدا میگوید تو را دوست دارم، هر صدایی که میشنوی خدا آفریده و با آن صدا با شما صحبت میکند، خدا با دلت صحبت میکند، حتی با گل با تو صحبت میکند، خدا با زیبایی گل و صدای خوش پرندگان و با صدای آب با لبخند پدر و مادر و انسان های خوب و … با شما صحبت میکند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.