سوال دختر کوچولوم من همه امامان رو دوست دارم. برای همشون نقاشی میکشم و تقدیمشون میکنم. ولی امام حسین(ع) رو خیلی دوست دارم. آیا اونم منو دوست داره؟منو میبینه؟ میشه امام حسین(ع) رو ببینم؟؟

40

سوال1286 :
سوال دختر کوچولوم من همه امامان رو دوست دارم. برای همشون نقاشی میکشم و تقدیمشون میکنم. ولی امام حسین(ع) رو خیلی دوست دارم. آیا اونم منو دوست داره؟منو میبینه؟ میشه امام حسین(ع) رو ببینم؟؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1286
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱اگه امام حسین علیه السلام تو را دوست نمیداشت، نمیتونستی او را دوست داشته باشی! محبت امام حسین علیه السلام جلوتر از محبت شماست. محبت شما پاسخ محبت امام حسین علیه السلام است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.