سوال دختر کوچولوم مگر کسی خدا را دیده؟ که میگن خدا زیباست!

40

سوال1283 :
سوال دختر کوچولوم مگر کسی خدا را دیده؟ که میگن خدا زیباست!
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1283
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱وجودی که زیبا نباشد نمیتواند چیزهای زیبا را بیافریند!
🔆🔅🌱کسی که چشم های زیبا را برای دیدن می آفریند، نشان میدهد که خودش از دیدنی ها زیباتر است!
🔆🔅🌱کسی که چشم و دیدنی و دیدن را می آفریند خودش بالاتر از دیده شدن است! بالاتر و برتر از آن است که دیده شود!
🔆🔅🌱زیبایی های آفرینش نشانه و آیات او هستند، این آیات که اینقدر زیبا هستند، نشان میدهد که او از این زیبایی ها زیباتر و برتر است، بالاتر از زیبایی است!
🔆🔅🌱اگر دل آدمی نباشد انسان زیبایی را درک نخواهد نمود با همین دل انسان به خدا ایمان پیدا میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.