سوال دختر کوچولوم وقتی میگیم خدا همه جاست. پس چرا وقتی دعا میکنیم دستامون رو بالا میبریم و به آسمان نگاه میکنیم؟

33

سوال1287 :
سوال دختر کوچولوم وقتی میگیم خدا همه جاست. پس چرا وقتی دعا میکنیم دستامون رو بالا میبریم و به آسمان نگاه میکنیم؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1287
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱دستانمان را بلند میکنیم که یادمان نرود که خدا فقط پادشاه زمین نیست، بلکه با این کار نشان میدهیم که خدا هم پادشاه زمین است و هم پادشاه آسمان و هم پادشاه هر چیزی، همچنین نشان میدهیم که خدا از هر کسی بالاتر و با عظمت تر است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.