سیمای صحیفه سجادیه

15

🌷☘️جمال صحیفه سجادیه

🌸قوانین ناب تکامل در جان صحیفه سجادیه میدرخشد،

🌸هر فراز صحیفه سجادیه یک قانون متعالی است برای نظم و انظباط جان و جهان است.

🌸رموز سجادیه سوخت و نیروهای شگرف برای جهش و عروج بندگی است، رموز سرعت و سبقت در علم و فنون.

🌸صحیفه سجادیه علم نامه سیاست نامه و نجات نامه و حکمت نامه و رازنامه است.

🌸راز نجات جهان هستی مجهز شدن به جوشن قرآن و عترت است.

🌸صحیفه سجادیه زنده است حروفاتش زنده  و پویا و روینده است  با نگاه باز باید به این صحیفه مبارک نظر نکنیم تا حایق زیبا و والای آن خودنمایی کند!

🌸امام سجاد علیه السلام  فخر النبی است وجود مبارکش برکات زمین و آسمان و آراستگس عرش و محشر اعلاست.

🌸حروفات صحیفه سجادیه از معدن حیات خارج شده ذلها و جانها را زنده میکند.

🌸 روح و جان و جهان و کهکشان و عالمیان با حقایق عظیم صحیفه سجادیه  آراسته و زنده میگردند!

🌸نیاز جامعه جهلنی نیازمند شدید  صحیفه سجادیه است.

🌸بیداری جان و جامعه با صحیفه سجادیه امکان پذیر است.

🌸بدون صحیفه مرده‌ای بیش نیستیم.

🌸صحیفه سجادیه زینت نامه و معدن ثروت معنوی و علمی و حکمتی است.

🌸صحیفه سجادیه را تاج جان و دل قرار دهیم تا به مقامات والا پر بکشیم.

🌸دعای  20 صحیفه سجادیه سیاست جان و جهان و مرکز ترمیم جامعه و اصلاح جامعه جهانی است.

🌸دعای 20 و راز برون رفت از شرایط خاص آخرالزمانی و رهایی از سحور دماغ است.

🌸غفلت از صحیفه غفلت از امام زمان علیه السلام است.

🌸دل صحیفه محل ثبت نام یاران امام زمان علیه السلام است.

🌸صحیفه را به آغوش بگیریم و لحظه ای از آن دور نشویم تا از مدار انسانیت و بندگی خارج نشویم.

🌸درمان دردهای بی درمان در نسخه های صحیفه سجادیه موجود است.

🌸شاخ دجال را با سلاح صحیفه بشکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.