شاخصه های زیبایی در چیست؟ ( فارغ از مفاهیم خوب و بد و بررسی آن در صفات )

42

سوال۳۰۴۴:
شاخصه های زیبایی در چیست؟ ( فارغ از مفاهیم خوب و بد و بررسی آن در صفات )
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3044
🌹علیکم السلام
🌼🌿تنها شاخصه زیبایی خود زیبایی است، زیبایی یک حقیقت عینی و خارجی است، زیبایی به ذات آفریده ای از آفریده های خداست، چنین نیست که زیبایی به اعتبار مختصات خاصی سنجیده شود، بلکه مولفه ها و مختصات خاص، تنها علائم و معرِّف زیبایی اند.
زیبایی یافتنی است، برای رسیدن به آن بایستی نقشه خوان خبره ای باشیم و برای حصول این امر بایستی قوه تعقل آدمی در کمال سلامتی خود باشد و گرنه در تشخیص و نقشه خوانی زیبایی دچار خطا خواهد شد.
🌼🌿 زیبایی به ذات قرین هر آفریده ای است یعنی با جان و باطن اشیاء عجین است، ظهور باطن و تجلی آن نمایش زیبایی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.