شب ولادت‌امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام

24

🗓 تاریخ ۱۴۰۲، ۱۱، ۰۵
🌸 جلسه مشکات نور
🌸 سخنرانی استاد علی ساعی
🍀 برخی موارد مطرح شده در جلسه:

🌻 علی تجلی اعلی برای عشق خداوند است.
🌻 رمزی از دعای اللهم عرفنی نفسک
🌻 معرفت الهی بی‌نیاز از اسباب است.
🌻 نسبت میان الله و بنده الله نسبتی فرا معرفتی است.
🌻 آن‌هایی که فقیر بسوی تو‌اند چگونه می‌خواهند به سوی استدلال کنند.
🌻 چگونه آثار تو راهنمای به سوی تو می‌شوند؟!
🌻 ما با خداوند به معرفت رسولش می‌رسیم.
🌻 خداوندا حتی رسول و حجتت به وسیله‌ی خودت قادر به معرفتت گشته‌اند
🌻 خداوندا اگر به توحیدت نرسم به نبوتت نخواهم رسید با بازماندن از نبوتت به معرفت حجتت نخواهیم رسید.
🌻 خداوندا آیه را آیت‌گر خودت هستی
🌻 خداوند بی‌نیاز از آن است که با آیات به شناخت او برسیم، اینکه خداوند می‌خواهد من با آیاتش او را بشناسم این یعنی نو‌آوری در عرصه‌ی بندگی
🌻 ما با فراتر از جان با جان آفرین در ارتباط هستیم.
🌻 بعد از فرا معرفت به معرفت و از فرا جان به جان و با جان می‌خواهیم به معرفت جان آفرین برسیم.
🌻 خداوندا حجتت را به من معرفی کن یعنی خداوندا به من احساس ببخش
🌻 خداوندا بی‌دل با تو بودم حال می‌خواهم جان دهی تا با آن نیز با تو باشم
🌻 خداوندا رطق مطلق بودم و حال می‌خواهم فطقم‌سازی
🌻از خداوند می‌خواهیم که رسولش که چراغی در دل ماست روشن سازد و با حجتش آن را فروزان سازد.
🌻 خداوندا می‌خواهم با عین الله بنگرم، با اذن الله بشنوم و با نطق الله نطق نمایم و با قلب و الله احساس نمایم
🌻 رسول و ولی خداوند مارا به نشأتی جدید میاندازد
🌻 مناجات زیبای حضرت سلیمان
🌻 خداوندا مرا دیوانه شکرت ساز
🌻 خداوند چگونه به عشق خود چاشنی اضافه می‌کند؟!
🌻 ما بی‌نیاز از وسیله بودیم خداوند به ما وسیله بخشید تا ما خداوند را عاشقانه پرستش نماییم
🌻 خداوندا من می‌خواهم چون علی و فرزندان او تورا عبادت نمایم.
🌻 خدا مهندس راه خود است
🌻 تا به معرفت مستقیم نرسیم امکان رسیدن به معرفت رسالی نخواهیم داشت.
🌻 خداوند نیاز به جاده ندارد
🌻 ما از فرا ارتباط به ارتباط رسیده‌ایم
🌻 راه‌سازی خداوند با رسولانش یعنی نوعی نوازش خداوند
🌻 دیدار خداوند با حجاب الله
🌻 علی چاشنی عبادت خداوند است
🌻 معرفت، جلوه‌ی ویژه‌ی توجه خداوند است
🌻 حب علی دروازه‌ی دیدار خداست
🌻 اگر حجابی بین خدا و بندگانش وجود داشته باشد آن همان محبت علی ابی طالب است
🌻 حب علی دروازه‌ی عشق محبوب ازلی است
🌻 خداوند قرب خود را با حب علی نشان می‌دهد
🌻 علی آیه العظما برای عشق خداوند است
🌻 علی سر و راز عشق خداست
🌻 حب علی همان بوسه‌ی سبحانی است بر دل بندگانش
🌻 علی مرز عشق الهی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.