شخصی به عمد و از سر شاید بد ذاتی موجب رنجش اطرافیان می شود (غیبت و تهمت و دروغ) و این رفتار ها را به تکرار نشان می دهد، آیا ما مجاز به قطع رحم با ایشان هستیم؟

42

سوال۲۷۰۰ :

تکلمه سوال ۲۶۹۴
جناب استاد در ادامه بحث مربوط به آزار و اذیت اطرافیان که اکثرا زبانی شامل غیبت و تهمت و دروغ….و رفتاری می باشد و شخص به عمد و از سر شاید بد ذاتی اینگونه رفتارها را از خود نشان می دهد که طرف مقابل را مورد آزار واذیت قرار دهدو این رفتار زشت خود را به تکرارانجام می دهد در این شرایط ما مجاز به قطع رحم هستیم یا نه ?چون بنده قبلا از شما در مورد این که ما با اقوام و آشنایانی که حد و حدود الهی رادر مجالس مثل عروسی رعایت نمی کند و ما در مراسم شادی آنها به خاطر این که قطع صله رحم نشود شرکت کنیم یا نه ?شما فرمودید که صله رحم جهت رضایت الهی است و اشخاصی که رعایت حدود الهی را نمی کنند صله رحم با آنها مجاز نیست حال قطع رحم به خاطر مسائلی که در بالا بیان کردم مجاز می باشد یا نه ?ممنون می شوم اگر راهنمائی بفرمائید چون خودم در این موارد دچار شک و تردید می شوم و راه درست را نمی توانم تشخیص دهم که هم بتوانم حدود الهی را رعایت کرده باشم و هم به خاطر این مسائل قطع رحم بنمایم یا نه متشکرم

🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم 🌸🌷
#پاسخ2700
🌹علیکم السلام
🌼🌿صله ارحام و احباب و خویشان که موجب آلودگی به گناه و تعدی و یا باعث گستاخی صله شودندگان عاصی گردد مجاز نخواهد بود.
🌼🌿اگر در صله، افراد عاصی تحت موعظه و نصیحت قرار گیرند و آثار نرمیت و توبه و انابه در آنها مشهود و یا موجب کندی در انجام مکروهات و معاصی در آنها گردد به شرط بدون تاثیر پذیری منفی نسبت به صله کننده و همچنین امنیت از دیگر آثار سوء بلامانع خواهد بود.
🌼🌿در مورد رفتار آزاردهنده افراد که موجب آسیب روحی و روانی میگردد در این شرایط حفظ الصحه مقدم خواهد بود مگر آنکه علی رغم آسیب و آزردگی خیری نصیب طرفین گردد که در برابر شرور قابل توجه باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.