شرح مناجات:🔅🌱 ابْتَدَعَ بِقُدْرَتِهِ الْخَلْقَ ابْتِدَاعاً، وَ اخْتَرَعَهُمْ عَلَى مَشِيَّتِهِ اخْتِرَاعاً. ثُمَّ سَلَكَ بِهِمْ طَرِيقَ إِرَادَتِهِ، وَ بَعَثَهُمْ فِي سَبِيلِ مَحَبَّتِهِ،

17

سوال3334:
❓❗️شرح مناجات:🔅🌱 ابْتَدَعَ بِقُدْرَتِهِ الْخَلْقَ ابْتِدَاعاً، وَ اخْتَرَعَهُمْ عَلَى مَشِيَّتِهِ اخْتِرَاعاً. ثُمَّ سَلَكَ بِهِمْ طَرِيقَ إِرَادَتِهِ، وَ بَعَثَهُمْ فِي سَبِيلِ مَحَبَّتِهِ،
🌷🔅بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 🔅🌷
🔆علیکم السلام
☘️ #جواب3334
🌷🔆ابْتَدَعَ بِقُدْرَتِهِ الْخَلْقَ ابْتِدَاعاً، بداعت خلق را به قدرتش ابداع نمود. آغاز آفرینش را به قدرتش آغاز نمود.
🔅🌸 از ظاهر مناجات چنین اثبات میشود که حضرت در این دعا در مقام ذکر ترتیب محدثات نیست، بلکه اقرار به شروع خلقت جهان هستی به نفس ذات مقدس کبریایی است. بی هیچ استمداد و امدادی.
🌸🔅ابتداع خلقت با قدرت الهی به نوعی نفی هر گونه استمداد در خلقت است، انحصار نمودن خلقت به ذات باریتعالی است!
🔅🌸الله آغاز را خودش آغاز نمود، فتح و بدع خلقت با الله بود! از نیستی هستی آفرید!
🌸🔅اگر به تسامح قدرت را در خلقت بعنوان قوه مستقل در نظر بگیریم آن زمان بایستی قدرت را خلق پیش از بدع خلق در نظر بگیریم! یعنی قدرتش را ظهور داده و با قدرتش خلق را بدع نمود! به عبارتی بداعت نشان اعلای قدرت الهی در جهان هستی است!
🌷🔅و اخْتَرَعَهُمْ عَلَى مَشِيَّتِهِ اخْتِرَاعاً. آفرینش را بر اساس مشیتش اختراع نمود اختراعی خاص. بیرون آورد آفرینش را بر اساس مشیتش بیرون آوردنی ناشناخته.
🔅🌸 خرع خلقت را به مشیتش نسبت داده، خرع را میتوان به ظهور بدع نسبت داد، یعنی، از دل آغاز آنچه بیرون کشیده میشود، آغاز هستی و هستی بخشی به هستی، آغاز هستی به بدع که عالیترین ظهور قدرت الهی و هستی بخشی به هستی، اختراع به ظهور مشیت الهی نسبت داده شده است! اختراعات الهی مظهر مشیت الهی است!
🌷🔅ثمَّ سَلَكَ بِهِمْ طَرِيقَ إِرَادَتِهِ. سپس آفرینش را در راه اراده اش پیش برد. آفرینش را مطابق اراده اش راه اندازی نمود.
🔅🌸با ارادتش به هستی حرکت داد، با ارادتش هستی جوانه زد، با اراده الهی رشد هستی و تغییر و تحولات و تنوعات و الوانیات آغاز شد.
علی ساعی(عبدالله مشکات 110.141(903)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.