صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیهم السلام در دعاهایشان تاکید بر بخشیدن دارند وهمچنین از خداوند نیز درخواست بخشش مینمایند، در برخی از موافع نمی توانیم اشخاصی را ببخشیم و هرچه تلاش می کنیم دلمان رضا نمی دهد، آیا بخشش در تمام موارد صحیح است؟

24

سوال2624 :
سلام علیکم
جناب استاد در صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیهم السلام در دعاهایشان تاکید بر بخشیدن دارند وهمچنین از خداوند نیز درخواست بخشش مینمایند ببخشیم تا بخشیده شویم ولی هرچه در این مورد فکر می کنم دلم رضا به بخشش دو قشر نمی دهد اولی آنهائی که راحت تهمت و افترا می زنند باز از قشر بیسواد وجاهل جامعه باشند باز شاید بتوان آنها را بخشید ولی ادعائی در دین و قرآن دارند و دیگر این که مزاحمین به ناموس مردم که راحت به خود اجازه می دهندبرای یک خانم مزاحمت ایجاد کنند به شکل و انواع مختلف و آرامش یک شخص را بر هم می زنند و او را غمگین و ناراحت می کنند چگونه ممکن است که یک شخص بتواند قلبش را آرام کند و این اشخاص را ببخشد لطف می کنید در این مورد راهنمائی بفرمائید

دعای سی و نهم صحیفه سجادیه از بند ۲تا ۴
بارخدایا هر بنده ای که در باره من مرتکب عملی شده که تو آن را نهی کرده ای ،یا در آنچه تو منع فرموده ای پرده حرمت من دریده ،و حق مرا ضایع کرده در گذشته ،یا هنوز زنده است و حقی از من بر گردن اوست ،پس ببخش او را در ستمی که از من به او رسیده و اگر من بر او حقی دارم ،او را عفو فرما و او را متوقف مگردان و پرده بر مدار از گناهی که نسبت به من مرتکب شده ای خداوند این عفو و گذشت مرا و این صدقه ای را که به آنان ارزانی داشته ام پاک ترین صدقه بخشندگان و بر تر از هر عطیه ای قرار ده که برای تقرب جستن به تو ارزانی شده است آن سان که من از آنان درگذشتم تو نیز از من در گذر و آن سان که من در حق آنان دعای خیر کرده ام تو نیز رحمت خود از من دریغ مدارتا هم من و هم ایشان به برکت فضل و احسان تو به سعادت رسیم و رهائی یابیم
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2624
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱افرادی که نسبت به گناه و معصیت خود فرحناک بوده و هیچ ندامت و پشیمانی نسبت به آن نداشته باشند این دعا شامل آنها نمیشود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.