صدور خلق از صادر اول به چه صورت است؟ لطفا راهنمایی فرمایید .

21

سوال1510 :
صدور خلق از صادر اول به چه صورت است؟ لطفا راهنمایی فرمایید . با تشکر
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1510
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱بحثی که در فلسفه تحت عناوین صادر اول باز شده، دارای مشکلات بنیادین خاصی است، هم مشکل علمی و استدلالی دارد و هم با حقیقت خالقیت و مخلوقیت در تضاد عینی است آنها قائل به سنخیت علت و معلولند که با اساس توحید در تعارض محض است!
🔆🔅🌱آنان قائل به اصل توحید میان علت و معلول و لزوم سنخیت میان آن دو میباشند، که عقلا و شرعا با نظام اصیل توحیدی در جدال آشکار است، در مورد حضرت خالق معلول هیچ نسبتی با خالق جز مخلوقیت ندارد اگر کسی قائل به هم سنخ بودن آن دو باشد لزوما این سنخیت از تمام جهات خواهد بود یعنی بطور تامّ علت با معلول برابر خواهد بود ، از جنبه ی دیگر ذات واحد نمیتواند جهات مختلف داشته باشد چرا که به تجزیه ذات منتهی خواهد شد که با اصل وحدت در تعارض میباشد.
🔆🔅🌱هم سنخ بودن یعنی دوئیت، و هر گاه در برابر ذات واحدی مثل همان، دومی هم باشد، هر دو ناقص و دارای حدود و مرز خاص خود را خواهند داشت! یعنی هر دو محدود و محکوم خواهند بود!
🔆🔅🌱زیر بنای طرح این موضوع به قاعده «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» برمیگردد که اعتقاد دارند که امر واحد از جمیع جهات نمی‏تواند منشأ معلولات متکثره مختلفه گردد ، علت این خطا به این جهل و خطای بارز آنها برمیگردد که به تصور آنها در خلقت چیزی از ذات خالق صادر و یا خارج میگردد، گویا که خالق دارای اجزائی بوده که جزئی از آن خارج میشود و این جزء بایستی با ذات یکی باشد، چون از یک جنبه به ذات لایتناهی ذات و وحدت آن قائل هستند و از جنبه ی دیگر خلق را مزاحم این وحدت میپندارند پس به واحد بودن صادر اول قائل میگردند، در واقع به عینیت صادر اول با ذات حق!
🔆🔅🌱اشکال آشکار این ینش در این است که اگر در برابر واحد ، واحد دیگری باشد هر دو از وحدت می افتند ، از جنبه ی دیگر واحد بودن صادر اول میباشت همان واحد اول باشد، یعنی خود خودش، اگر اگر صادر اول همان ذات واحد باشد، یعنی در عین صدور هیچ صدوری انجام نیافته، که بی معنی ترین استدلال خواهد بود!
🔆🔅🌱بعضی فلاسفه نمیدانند که جولانگاه خلایق به عالم همان خلایق منتهی میشود و از آن فراتر تجاوز نمیکند، ذات حق کجا و بینش و اندیشه ی مخلوق کجا؟!!! ذات حق غیر قابل وصف بوده و از جنبه ی دیگر نحوه خلقت و خود خلقت و وجود خلق خدا از جمله اسراری است که هیچ اندیشه ای به کشف و درک آن نائل نگشته و خالق فراتر از سرالاسرار است، برتر و بالاتر از غیب الغیوب است!
🔆🔅🌱حق آن است که خالق خلایق را آفرید و اولین خلقش را صنایع خلایق دیگرش قرار دارد و این به این معنی نیست که خالق نتواند هر خلق را مجزا بیافریند و از جنبه ی دیگر از کجا معلوم که خالق اشکال مختلف خلقت را ایجاد فرموده و ما تنها به یک شکل این آفرینش ادراک نسبی نداریم و از تنوع خلقت توسط خلاق علیم ناآگاهیم.
🌸🔅🌱 «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَدٌ وَاحِدٌ، تَفَرَّدَ فِي وَحْدَانِيَّتِهِ، ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ فَصَارَتْ نُوراً، ثُمَّ خَلَقَ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ مُحَمَّداً ص وَ خَلَقَنِي وَ ذُرِّيَّتِي،
مختصر البصائر، ص: 130
🔆ادامه ی #پاسخ1510
لطفا به موارد عدم اقناع اشاره فرمایید!
منطقه ی ادراک مخلوق محدود به حوزه ی آفرینش خویش بوده و از آن فراتر نمیتواند برسد، برای درک نحوه ارتباط خالق با مخلوق تنها با ورود به حوزه ی خالق ممکن بوده و این امر به منزله ی اعدام مخلوق است، چرا که مخلوق قدش به بلندای خویش است!
🍀 با سلام و با تشکر از زحماتتون یعنی میتونیم بگیم ظرفیت وجودی هر پیامبر تو کتابش متجلی یافته؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
تکمیل #پاسخ1510
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱هر کتاب آسمانی داری بطون مختلف و اسرار و اشکال و تآویل و انزال گوناگون میباشد، امکان این وجود دارد که تنها چند جرقه از کتاب آسمانی در دل هر نبی زده شده باشد و بارقه های ناپیدایش باقی باشند، لذا میتوان گفت که سنجش هر پیامبری با کتاب آسمانی نازل شده بسویش نمیتواند صحیح باشد.
🍀 سوال حقیر در مورد نحوه شروع خلقت هستش … خب خدا بود و هیچ نبود … خلقت شروع شد … چطور شروع شد ؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
متمّم #پاسخ1510
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱ناتوانی در توضیح نحوه ی رویش خلقت از ناحیه خالق هستی و نحوه ارتباط آفریده ها با آفریدگار دلیلی بر به تکلّف افتادن در توضیح و تشریح و ایجاد مخلوقات از ناحیه حق نمیباشد، اقرار به جهل، شیرین ترین بیان و تشریح است، ما مخلوقیم و محدود به حدود خلقت خویش و هر گونه تجاوز به حریم کبریایی جز سوختن بال و پر فکر و عقل دست آورد دیگری نخواهد داشت، ما در مورد نحوه ی ارتباط مخلوق با مخلوق و جزء با کل، ذره با ذره مشکل داریم، حال با این همه فقر علمی آیا جایز است که به نحوه ارتباط خالق با مخلوق بپردازیم، مخلوق بودن عین مربوط بودن است و الله رابط عالم هستی و قاهر و قهار و محیط بر تمام مخلوقات هستی است.
🍀 دلیلتون چیه؟
🍀 با سلام و با تشکر از زحماتتون یعنی میتونیم بگیم ظرفیت وجودی هر پیامبر تو کتابش متجلی یافته؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
توضیح پاسخ1510
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻

🌻🔅🌱آل‏عمران : 48 وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجيلَ
☀️و به او، كتاب و حکمت و تورات و انجيل، مى‏آموزد.
🔆🔅🌱مراد از تعلیم کتاب و حکمت و تورات و انجیل عبارت های ظاهری آن نیست!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.