طبق فرموده قران و احادیث، اجانین از داخل شدن به زندگی آدمی نهی شده اند. پس چگونه در حدیث وارد شده است که در منزل (حیوان) کبوتر نگهداری شود، چرا که اجنه با کودکان بازی میکنند؟ ایا این داخل شدن در زندگی انسانها نیست؟

35

سوال1301:
#معرفتی #ماوراءالطبیعه طبق فرموده قران و احادیث، اجانین از داخل شدن به زندگی آدمی نهی شده اند. پس چگونه در حدیث وارد شده است که در منزل (حیوان) کبوتر نگهداری شود، چرا که اجنه با کودکان بازی میکنند؟ ایا این داخل شدن در زندگی انسانها نیست؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1301
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱اجانین هم مثل انسان ممکن است قانون شکنی کنند🌱🍀🌻
🔆🔅🌱اجانین هم از قوانین عدول میکنند، اما به شدت تنبیه میشوند، همانطوریکه ما در برابر دشمن ظاهری وظایفی داریم در مقابل دشمنی مخفی و باطنی هم مسئولیم و بایستی به وظایف خود به نحو احسن عمل کنیم!
🔆🔅🌱کسی که به مراسم ذکر و یاد الهی پای بند باشد و اصول اولیه بندگی را مراعات کند از کید هر جنّ و انسی در امان خواهد بود!
🔆🔅🌱نگهداری موجوداتی مثل کبوتر در منزل موجب تلطیف فضا میشود، چنین نیست که اجانین با حضور خود آسیب جدی وارد کنند، بلکه تنها در صورتی که انسان حریم آنها را بشکند دچار زحمت خاصی میگردد، در شرایط معمول حضور آنها تنها تیرگی سطحی مثل کسالت و دلهره و نگرانی و ترس سطحی… بوجود میاورند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.