طی الزمان و بسط الزمان دقیقا یعنی چی؟ چطور میشه به این مقام رسید؟دستورالعمل ای وجود داره؟

22

سوال1707:
سلام مجدد طی الزمان و بسط الزمان دقیقا یعنی چی؟ چطور میشه به این مقام رسید؟دستورالعمل ای وجود داره؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1707
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱زمان از جمله پدیده های اسرار آمیزی است که امکان کشف حقیقت و تجزیه و تحلیل آن سخت و دشوار است! با عنایت به بحث های قبلی در مورد زمان و مکان که به این نتیجه رسیدیم که زمان در واقع درکی از ادراک است، هر گونه ادراکی که هر موجودی که از خلقت های متمادی خالق هستی دارد میتوان به حس زمانی تعبیر نمود، بسط ادراک انسان توسط خالق و اشراف علمی آدمی به تمام ابعاد آن را میتوان به بسط زمانی تفسیر نمود و سیر و حرکت و تحقیق در این بستر را میتوان به طی زمان معنی نمود، تنها با ایجاد ارتباط عالی با پروردگار امکان تحقق آن وجود دارد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.