عالم لاهوت همان آسمان هفتم هست؟ آیا نهایت رشد معنوی برای انسان ورود به این عالم است؟بعد از دیدن یا بدست آوردن درکی از اسماء حسنی الهی در مورد گام بعدی توضیح بفرمائید

51

سوال۳۱۱۶:
سلام علیکم

جناب استاد در سخنرانی مطالبی فرمودید که بنده چند تا سوال از محضرتان داشتم
عالم لاهوت همان آسمان هفتم هست؟
لطفاً در مورد نهایت رشد معنوی انسان توضیح بفرمائید آیا نهایت رشد همان ورود به عالم لاهوت است یا بالاتر از آن نیز وجود دارد ?
وقتی انسان عاشق خداوند شود نهایت این عشق انسان را تا به کجا رشد می دهد آیا در این مرحله باید توقف کرد یا در بندگی باز هم باید پیش رفت ؟
بعد از پدیدار شدن عشق الهی باید برای مراحل بعدی اگر وجود دارد؟ چیکار باید انجام داد ؟
بعد از دیدن یا بدست آوردن درکی از اسماء حسنی الهی در مورد گام بعدی توضیح بفرمائید متشکرم

🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ۳۱۱۶
🌹سلام علیکم
🌼🌿مراد از عالم لاهوت آسمان هفتم نیست. لاهوت (مثل عظموت و جبروت) از ریشه لاه که اسمی از اسماء الله تعالی میباشد و عالم لاهوت به معنای عالم فارغ از هر آفریده و مخلوقات یعنی عالم مجرد صرف.
🌿🌼برای رشد بشر نمیتوان نهایتی قائل شد بهتر از مقاهم لاهوتی میتوان از مقام قاب قوسینی یا اَو ادنایی نام برد. ساده تر از آن مقام خاص محمدی ص میباشد.
🌼🌿مقام عشق جایگاه ایستادن نیست بلکه محل حرکت و جوش و خروش و آغازی نوین در بندگی الهی است.
🌿🌼وقتی انسان به مقام عشق الهی میرسد محبوب زمام تمام امور محب خویش را به دست گرفته و به پرورش و زراعت عاشق خویش می پردازد و عاشق تنها به خواست معشوق ارادتی از خود به ظهور میرساند و در ادامه محبوب نشان میدهد که محب عاشق خویش بوده و …
🌼🌿جهان اسماء حسنا جهان ریشه ها و آغاز رویش های بدیع است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.