عقل اگر حجیتش را بپذیریم از چه اصولی تبعیت میکند؟ به فرض مثال میدانیم نباید وارد تنور آتش شویم ولی در صورتی که امام دستور دهند فرمان عقل را باید زیر پا گذاشت.

32

سوال۲۷۱۵ :
عقل اگر حجیتش را بپذیریم از چه اصولی تبعیت میکند؟ ب عنوان مثال: عقل این فرمان را میدهد ک نباید وارد تنور آتش شد . ولی ب امر امام ، فرمان عقل راباید زیر پا گذاشت. یاعقل ب طور طبیعی، برایش متصور نیست ک یک انسان میتواند بیش از هزاروصد سال زنده باشد ولی ….. پس چرا باید حجیتش را بپذیریم؟

🌷🌸 بسم الله الرحمن الرحیم 🌷🌸
#پاسخ2715
🌹علیکم السلام
🌼🌿زمانی میتوانیم عقل را بعنوان حجت شرعی بپذیریم که عقل به معنای عقل و یا حقیقت عقل مد نظر باشد نه اینکه هر نوع شعوری را عقل تلقی نماییم! بر اساس آموزه های قرآن و عترت عقل، محبوب ترین آفریده ی خدا از جهان روحانیون میباشد. فکر و درک و فقه و فهم و ذکر و … تحت رهبری عقل مدیریت میشود. و علاو بر آن تمام مکارم تحت ریاست و رهبری عقل میباشد، و تنها کسی عاقل محسوب میشود فرمانبر عقل بوده و نشانه اش این میباشد که عامل به فطریات و بدیهیات و مزین به مکارم الاخلاق باشد که در این شرایط اندیشه این فرد تعقل محسوب میشود!
🌼🌿از منظر دیگر عقل از جمله مهمترین ابزار بندگی الهی و همچنین مطیع ترین عنصر خلقت در بندگی و عبادت الهی است. وقتی دستوری از ناحیه مقدس امام صادر میشود فرمانش عین فرمان الهی بوده و اطاعت از آن واجب و تمرد از آن عین عدول از فرمان الهی است، اگر عقل از فرمان امام سرپیچی کند در واقع خلاف مرام عقل رفتار نموده و این محال است، عقل چون به قدرت الهی یقین دارد هیچ امر الهی را مثل زنده ماندن هزار ساله موجودی را محال نمی پندارد.
🌼🌿نبایستی شعور ابتدایی و نفسانی را با عقل اشتباه بگیریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.