فرق بین دفع بلا ورفع بلا چیست؟

36

سوال3142:

سلام علیکم استاد
فرق بین دفع بلا ورفع بلا چیست؟؟؟

🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3142
🌹سلام علیکم
🌷🔆دفع بلا یعنی ممانعت از وصول و اثابت بلا و رفع بلا یعنی برطرف نمودن بلا بعد از وصول و اثابت آن. دفع بلا همان پیشگیری از بلا و رفع بلا دور نمودن و یا مداوای آثار بلا بعد از تحقق آن است.
دفع بلا مثل ایمن سازی به مانند واکسیناسیون و ایجاد پوشش های ایمنی. رفع بلا تلاش برای معالجه بلاست، به مانند استعمال دارو و عمل جراحی و تلاش برای سالم سازی است.
به زبان ساده تر دفع بلا ممانعت از رسیدن بلا و رفع بلا برطرف نمودن بلا بعد از رسیدن و دامن گیر شدن آن است.
🌸🌱البته چنین نیست که همیشه این معانی از دفع و رفع برداشت شود چه بسا هر دو معادل هم و یا معنای معکوس اخذ شود نوع برداشت مربوط به واضعان معانی و اصطلاحات مرسوم آن میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.