فرق بین علم و تجربه چیست؟ جایگاه تجربه در جنود عقل چیست؟ فرق بین بصیرت و تجربه چیست؟

34

سوال2906 :
فرق بین علم و تجربه چیه 🌸 جایگاه تجربه در جنود عقل 🌸 اصلا تجربه از کجا ناشی میشه 🌸 فرق بین بصیرت و تجربه چیه
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2906
🌹علیکم السلام
🌼🌿تجربه به واقع وصول آگاهی بعد از طی طریق از مبدأ تا مقصود با خرج سرمایه جان و مال و با گذر زمان و بعد از تحمل رنج که با خوشی و یا حسرت و یا موفقیت و شکست همراه میباشد. 🌼🌿 تجربه، کشف نتایج حرکات و اعمال و افکار و راهبردها و راز ها و توصیه ها و امورات خاص و عام با سرمایه وجود در بستر زمان و گذر ایام .
🌼🌿تجربه، حصول نتیجه آزمون و آزمایش است.
🌼🌿تجربه، حاصل صلاح و یا اشتباهات است.
🌼🌿تجربه، نتایج تصمیمات صحیح و یا خطاست.
🌼🌷نقطه مشترک تمام تجارب تحصیل علم شفاف و خالص است به واقع تجربه، پایان نامه هر فکر و عملی است که این پایان نامه یک بسته پرارزش علمی است.
🌼🌿حدیث جنود عقل و جهل و مکارم مذکور میتواند ابزاری برای تحصیل تجارب شایسته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.