فرق بین قسم خوردن انسان هاوقسم خوردن خداوند متعال که قرآن به آن ذکر شده در چیست؟

35

سوال2501 :
با سلام فرق بین قسم خوردن انسان هاوقسم خوردن خداوند متعال که قرآن به آن ذکر شده در چیست.باتشکر
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2501
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱قسم خدا در واقع دعوت خدای مقتدر از بندگان خود برای توجه خاص و ویژه میباشد، نشان اهمیت و حساسیت موضوع است. یعنی جواب قسم («مقسم علیه» یا «مقسم له») مورد تاکید حضرت رب العالمین بوده که بایستی با دل و جان به آن اقبال کنیم.
🌷🔅🌱وقتی خدای قادر متعال به چیزی قسم میخورد («مقسم به» ) محبوبیت و مقبولیت و ارزش و جایگاه والای آنها را به اثبات میرساند.
🌷🔅🌱انسان وقتی قسم میخورد در واقع «مقسم به» را شفیع درگاه خدا قرار میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.