فرمودین قهر مودت و رحمت را سست میکند. اگر کسی قبلا با کاستن امتیازات شخص خاطی نتیجه ای نگرفته حال باید چه کند؟ لطفا توضیح فرمایید؟

36

سوال2736 :

تکمله2722
فرمودین قهر مودت و رحمت را سست میکند. اگر کسی قبلا با کاستن امتیازات شخص خاطی نتیجه ای نگرفته حال باید چه کند؟ لطفا توضیح فرمایید؟

🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2736
🌹علیکم السلام
🌼🌿هر عمل و عکس العمل میبایست بعد از یک داوری عادلانه صورت پذیرد! هر گونه خطا در قضاوت امکان عکس العمل غیر عادلانه را بیشتر میکند! در بیشتر مواقع به جای اجرای عدالت باید به فضل و کرم رفتار شود، کشف زیباترین عکس العمل خشنودی خدای مهربان را به دنبال خواهد داشت.
🌼🌿اگر اثبات شود که مخاطب ما خاطی است، تا زمانی که جایگاه موعظه و نصیحت باز است استفاده از ابزار دیگر صحیح نخواهد بود!
🌼🌿بخشش کاری ترین تنبیهی است که اثر و دوام عالی دارد.
به هر حال نبایستی شتاب زده و به رای شخصی مخاطب را تنبیه نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.