فرمودین که هرگونه تخطی من غیر المستقیم سجده برای خداست اما در مسیر غضب الهی، مفهوم سجده برای خداوند در مسیر ناخشنودی الهی چیست؟ سجده مگر عین خشنودی الهی نیست؟

37

سوال2411 :
سلام علیکم استاد محترم.
فرمودین که هرگونه تخطی من غیر المستقیم سجده برای خداست اما در مسیر غضب الهی.
سوال اینجاست که اگر مخلوقی تخطی کرد پس سجده نکرده ولی شما فرموده اید این کار هم سجده برای خداست اما در مسیر غضب.
چگونه؟ اصلا مفهوم سجده برای خداوند در مسیر ناخشنودی الهی چیست؟ سجده مگر عین خشنودی الهی نیست؟
ممنون
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2411
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱اگر سجده را به اظهار کمال ذلّت و خواری و اطاعت محض معنا کنیم، در اینصورت هیچ مخلوقی از مخلوقات الهی از این امر نمیتواند خارج شود، از یکطرف خالق هستی راه نیک و بد را نشان داده و سبیل محبت و رضایت خود را بیان فرموده که هر کس از آن مسیر اطاعت کند در مسیر خشنودی الهی قدم گذاشته و اطاعت محض او عین سجده رضای خالق است. اما اگر از راه خشنودی حضرت الله اعراض کند اعراض او بخاطر بهره گیری از اختیاری است که خالق به او افاضه فرموده و تمام افعالش در این سوء اختیار به تقدیر حضرت قادر صورت میپذیرد، یعنی شخص عاصی از میدان حکوکت خالق خارج نگشته، هر چند که تعدی نموده است، در واقع تعدی مخلوق تحقق اراده خالق در امکان وقوع خطاست، که در اینصورت نیز بنده تحت قهر و غلبه اراده الله است هر چند با سوء اختیار که نمایش سجده ای که خلاف مسیر رضاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.