فلسفه ی غیبت صغری امام زمان علیه السلام چی بوده چرا مستقیما غیبت کبری صورت نگرفت؟

31

سوال2731:
فلسفه ی غیبت صغری امام زمان علیه السلام چی بوده چرا مستقیما غیبت کبری صورت نگرفت؟
میتونیم بگیم یکی از دلایل غیبت صغری ،تمرین شیعیان برای پذیرش نواب امام در عصر غیبت کبراست….همان طور ک در غیبت صغری، نوابی را مصداقی معین فرمودند!؟

🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ۲۷۳۱
🌹علیکم السلام
🌼🌿غیبت صغری به سان غروب قبل از تاریکی و هویدا شدن ستارگان، پاییز قبل از زمستان و به ابرهای سفید قبل از ابرهای تیره میماند.
☘️🌿از جمله حکمت هایی که میتوانیم برای آن بشماریم عبارتند از:
🌼🌿امکان داشت با ادعای مرگ امام پایان امامت را مدعی شوند و به دنبال آن ختم دین را اعلام نمایند؛
🌼🌿 غیبت صغری باعث مرتفع شدن زمینه های سوء استفاده از شرایط غیبت ناگهانی گشت ،
🌼🌿همچنین موجب رفع احتمال ادعای کذایی امامت از طرف مدعیان دروغین گشت، و موجب آمادگی تدریجی امت برای تحمل زمستان سخت غیبت کبری شد.
🌼🌿غیبت صغری همچون سند رسمی و مهر خورده غیبت کبری بود شاید اگر به ابتدا غیبت کبری صورت می پذیرفت زمین نابود میشد، کسوف ناگهانی نور ظاهری امامت وحشت عظیمی را بر کره زمین مستولی میکرد!!!(هو الله یعلم)
🌼🌿باز از جمله حکمت های غیبت صغری این امر مهم میتواند باشد که در دوران غیبت کبری کسی را امکان و جرات ادعای نیابت خاص حضرت را نداشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.