قبلا فرموده بودید که در فضای مجازی نیز باید حجاب داشت. حال اگر خانمی، با اسم و رسم مردانه در این فضا حضور داشته باشد، نوعی حفظ حجاب کرده است یا خیر؟ (البته با حفظ موازین شرعی) توضیح بفرمایید.

35

سوال۳۱۷۸:
قبلا فرموده بودید که در فضای مجازی نیز باید حجاب داشت.
حال اگر خانمی، با اسم و رسم مردانه در این فضا حضور داشته باشد، نوعی حفظ حجاب کرده است یا خیر؟ (البته با حفظ موازین شرعی) توضیح بفرمایید.
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3178
🌹سلام علیکم
🌷🔆اگر افراد حاضر ملاحظات اخلاقی لازم را نگهمیدارند استفاده از اسم مردانه نوعی پوشش و حجاب محسوب میشود. البته منوط به این شرط که مردان حاضر ارتباط خصوصی در پروفایل شخصی با او برقرار ننمایند چرا که امکان دارد مخاطب بخاطر اینکه او را مرد میپندارد بعضی گفتگوهای ویژه مردان را با او در میان بگذارد.
صرف تغییر قیافه و تغییر نام بار تکلیف را کم نمیکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.