قسمت اول : پاسخ به نقد های وارده بر پاسخ های سوالات مربوط به درآوردن تیر در حین نماز توسط امام علی (ع) ( برگ معرفت توحیدی مولا)

30

سوال3109 :
برگ معرفت توحیدی مولا

با عرض سلام مجدد
#1
پاسخ هایی که استاد ساعی دادند از طرفی بسیار روشنگر است و از طرفی دیگر شتاب زده و بدون بررسی های جانبی دیگر. مهم تر از اصالت داشتن و یا نداشتن ماجرای کشیدن تیر از پای امام علی ع، معرفت توحید اعلای ایشان به قدر توان و ظرفیت است و شاید بالاتر از دعوات و برخی خطابه ها که از ائمه نقل شده چیز دیگری نمی تواند این توحید ناب را توضیح دهد و روشنگری کند و چه بهتر بود که نشانه سه بعد توحیدی امام علی ع از دل معارف بلند دعاها و مناجات و خطابه های عمیق اهل بیت پیامبر ص مطرح می شد و قضیه به سمتی می رفت که روی اصل حقیقت گفتگو گردد.
برای همین با اکراه نقد اصالت حدیث می آورم چون اصل قضیه بسیار فراتر از این داستان هاست ولی بخاطر مبنای معرفتی قرار گرفتن …

🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3109
🌹سلام علیکم
🌼🌿اگر معرفت توحیدی حضرت را اعلای معرفت توحیدی بخوانیم نه تنها با این نسبت شحصیت توحیدی حضرت را تعظیم ننموده ایم بلکه تحقیر هم کرده ایم. چرا؟!! چون که!!!!
🌼🌿وجودی که مقام علم اللهی دارد عارف خواندن چنین شخصیتی ظلم در حق حضرتشان میباشد.
میدانیم تک تک حضرات “عیبه العلم، معدن العلم، بحر العلم …” و بالاتر از آن مقام علم الله ی را مثل عبدالله ی دارند.
🌼🌿تک تک حضرات پایگاهای معرفت الهی هستند یعنی حضرات محل انشعب معارف و معرفت ربانی میباشند که در این میان جایگاه مولا خاص خاص میباشد‌ که در شان حضرات وارد شده: “محالّ معرفه الله”
🌼🌿حضرات حکم رکن و ستون های توحید را دارا بوده و شعله جان موحدان به حرارت وجودی حضرات فروزان است.
نحن ارکان توحیده
🌼🌿بالاتر از همه این توصیفات حقیقت وجودی حضرات جایگاه اسماء اللهی است و اسماء مقدس “واحد و احد و …” میباشد یعنی حضرات نام های توحیدی پروردگار عالمیان میباشند.
🌼🌿نتیجه اینکه برای مقام توحیدی حضرات حدی نمیتوان تصور نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.