قسمت دوم : پاسخ به نقد های وارده بر پاسخ های سوالات مربوط به درآوردن تیر در حین نماز توسط امام علی (ع) ( برگ معرفت توحیدی مولا)

21

سوال۳۱۱۰ :
قسمت دوم

…..
….برای همین با اکراه نقد اصالت حدیث می آورم چون اصل قضیه بسیار فراتر از این داستان هاست ولی بخاطر مبنای معرفتی قرار گرفتن این ماجرا در مطالب آقای ساعی مطالبی آورده ام که از اینترنت بوده و کاملا در دسترس همه است و محققان محترم نشان داده اند که این روایت چقدر ضعیف و در بین کتب معتبر شیعی با تناقضات جدی روبروست.
آقای ساعی آورده اند که در جنگ صفین این اتفاق افتاده در حالی که:
اولا: فرمانده لشکر امام علی ع در جنگ صفین مالک بن اشتر بود. پس چگونه مالک پیشتاز جبهه بود و امام علی ع تیر خوردند؟! مگر نه این است که در ماجرای قرآن به نیزه کردن امام پیکی فرستاد که مالک برگردد و حضرت فرماندهی کل لشکر را برعهده داشتند و در کنار مالک نبودند؟!
ثانیا: چگونه ممکن است حضرت در جنگ صفین تیر خورده باشد و دشمن علیه لشکر امام جنگ روانی به کار نیانداخته باشد؟! و دشمنان امام علی ع در تاریخ نیاورده باشند؟!
ثالثا: اگر چنین اتفاقی افتاده بود عمروعاص باز هم از موضع ضعف قرآن را به نیزه می کرد؟! با اینکه لشکر امام در اقتدار تمام در ده قدمی فتح جبهه دشمن بود.
رابعا: در برخی نقل های تاریخی آمده است که علت ذی الجوشن نامیده شدن شمراین بود که در جنگ صفین جلوی حضرت حرکت می کرد تا اگر تیر و نیزه ای به سمت مولا بیاید او مانع شود. حال با این مدافع سپر به دست چگونه تیر به پای حضرت اصابت کرده است؟!
خامسا: اگر این قضیه درست بوده چرا عمروعاص برای تحمیل نظر خود و تحقیر یاران امام علی ع در ماجرای حکمیت بدان هیچ اشاره ای نکرده است؟!
سادسا: چرا هیچ یک از کتب تاریخی هیچ اشاره ای به مجروح شدن امام علی ع نکرده اند؟!
و …
اما قضیه فقط جنگ صفین و سوالات فوق نیست. در جاهای دیگری که این قضیه نقل شده گاهی گفته شده است در جنگ احد بوده و پیامبر گفته در نماز تیر از پای امام علی ع بکشند که در این صورت روایتی که آقای ساعی از ارشاد القلوب نقل کردن کاملا زیر …

🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ۳۱۱۰
🌹سلام علیکم
🌼🌿همان طوریکه در جوابیه مطالب قبلی اشاره شد به واقعه کشیدن تیر از پای مولا نه با نگاه حدیثی بلکه نقل تاریخی را عنوان نمودیم و تاکید روی این امر بود که حال فراغ مولا از احوالات شخصی حین عبادات امری ثابت شده و مسلم میباشد.
🌼🌿چنین نیست که مولا در جنگ صفین در اتاق امن و در پشت جبهه فرماندهی کرده باشند بلکه حضرت در متن و حاشیه جنگ حضور داشتند واقعه رویارویی حضرت با عمر و عاص در جنگ تن به تن و کشف عورت نمودن عمرو برای فرار از کشته شدن بدست مولا نمونه ای از رویارویی مستقیم حضرت دارد.
همچنین کشته شدن حریث غلام معاویه در جنگ تن به تن با مولا.
همچنین کشته شدن عمرو بن حصین سکسکی که مولا را به هماوردی طلبیده بود.
همچنین هماورد طلبی مولا در جان جنگ که همه در کتب معتبر ذکر شده حکایت از حضور مستقیم مولا در جنگ صفین دارد.
در کتاب وقعه صفین(پیکار صفین) نوشته نصر بن مزاحم بصورت مبسوط به جنگ صفین پرداخت شده است.
🌼🌿

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.