قسمت سوم : پاسخ به نقد های وارده بر پاسخ های سوالات مربوط به درآوردن تیر در حین نماز توسط امام علی (ع) ( برگ معرفت توحیدی مولا)

34

سوال۳۱۱۱:


….از جهتی دیگر برخی از مخالفان سرسخت ائمه معصومین و شیعیان از این ماجرا نتیجه گرفته اند که قضیه هدیه انگشتر در حین نماز در شان امام علی ع نیست. بین دو راهی قبول خلوت اعلای امام ع و نزول آیه زکات در حین نماز قرار می دهند و هر چند علما و اهل معرفت توان جمع قضیه را دارند اما عوام را به تردید انداخته اند. بطوریکه در سایت های مختلف شیعی و حتی در برنامه های تلویزیونی این سوال پرسیده شده است و برخی سعی کردن قضیه را توجیه کنند و برخی دیگر به نقد اصل قضیه پرداخته اند.
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ۳۱۱۱
🌹سلام علیکم
🌼🌿مقام عبداللهی و عنداللهی حضرت و تسلیم اراده مولا به حضرت مرید و تجلی زیبایی های اعمال عابد صرف در برابر معبود حق و با عنایت به اینکه حضرت باریتعالی در برابر تعدد شرایط ظهور اراده ثابت و استواری دارند(لا یشغله شان عن شان) پس چون مولا در مقام تفویض صرف حضور داشتند پس اراده مطلق حق بر جان مبارکشان تحقق بخش بذل کریمانه ایشان با حقظ خلوت اعلایشان بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.