لطفاً برای تطهیر نفس چند نمونه برنامه مراقبه بفرمایید تا به صورت دوره ای برنامه برای مراقبه داشته باشیم

34

سوال۳۲۸۰:
جناب استاد لطفاً برای تطهیر نفس چند نمونه برنامه مراقبه بفرمایید تا به صورت دوره ای برنامه برای مراقبه داشته باشیم چون ما فقط از این طریق می توانیم از محضرتان استفاده کنیم متشکرم
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3280
🌹سلام علیکم
☘️از احباب خود تقاضا نمایید تا آئینه وار عیوب تان را به شما هدیه نماید.
🌿در خلوت، خودتان را جستجو نمایید در خود سیر نموده و عیوبتان را شکار نمایید.
☘️از مومنان مراقب بخواین تا هیبت اذکار را به شما هدیه نمایند.
🌿به تجربه هیبت اجتماع اذکار همت گمارید.
🌼🌱شما را به کلاس های «دانشگاه سیر و سلوک» دعوت مینمایم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.