لطفاً توضیحاتی در مورد راز «احصا کل شی» بفرمایید

15

سوال3378 :
سلام سلامت باشید
لطفاً توضیحاتی در مورد راز «احصا کل شی» بفرمایید
🌷🔅بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 🔅🌷
🔆علیکم السلام
☘️ #جواب3378
🌷🔆 «احصاء کل شیء» را از یک منظر میتوان به «خزینه تمام اشیاء و صندوقچه خلقت و کلیات کتاب آفرینش» در نظر بگیریم، همچنین میتوانیم «معدن مواد و عناصر اولیه آفرینش» در تلقی کنیم که «خام و پخته» در آن قرار دارد، «دانه و شجره» های آن «تخم اولیه تک تک مخلوقات» تا رشد کامل تک تک آنها در آن موجود است. همچنین همان «راز اکبر» و همان «نقطه واحده» ای که خالق هستی تمام حقایق را در آن جمع نموده است.
🔆🌷همچنین به «حروف الفبای خلقت» که کلمات و جملات و کتاب هستی در آن شکل میپذیرد. هو العلیم.
🌼علی ساعی(عبدالله مشکات 110.141(903) 🌼

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.