لطفا این بند فرمایش تان را تبیین فرمایید: «زمین اسیر خورشید است، اسیر نور و حرارت، اسارتی مبارک، به کشتی خورشید در سلوک است، اگر چنین نبود زمین سنگ سرگردانی بیش نبود»

20

سوال3401 :
لطفا این بند فرمایش تان را تبیین فرمایید: «زمین اسیر خورشید است، اسیر نور و حرارت، اسارتی مبارک، به کشتی خورشید در سلوک است، اگر چنین نبود زمین سنگ سرگردانی بیش نبود»
🌷🔅بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 🔅🌷
🔆علیکم السلام
☘️ #جواب3401
🔆🌷 در واقع این مطلب نوعی تشبیه در تبیین تمسک واقعی است، زمین آنچنان در دام جاذبه خورشید افتاده که امکان خروج از آن برای زمین محال است، زمین صد در صد رام خورشید است هیچ یک از حرکاتش مستقل از خورشید نبوده بلکه کاملا با آن هماهنگی دارد، شبیه مسافری است که سوار بر مرکب خورشید شده باشد، از طریق و مسیری که خورشید در آن راهپیمایی میکند زمین با آن همراهی دارد! به عبارتی، زمین در بند و زنجیر عشق مقدس خورشید بیقرار و بی تاب است.
🌼علی ساعی(عبدالله مشکات 110.141(903) 🌼

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.