لطفا این حدیث را شرح دهید “ثلاث يمتحن بها عقول الرّجال: هنّ المال و الولاية و المصيبة”

25

سوال۳۰۷۴:
لطفا حدیث زیر را شرح بفرمایید 👇
با سه چیز خرد مردان سنجیده میشود، ثروت، مقام و حوادث ناگوار.
ثلاث يمتحن بها عقول الرّجال: هنّ المال و الولاية و المصيبة

🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3074
🌹علیکم السلام
🌼🌿به واقع عقول افراد در موقعیت و شرایط خاص بهتر سنجیده میشود، به زمان مقام و ثروت جایگاه و نقش عقل بیشتر جلوه گر میشود با مدیریت مقام و ثروت و حفظ وجود از غلبه کبر و عجب و جلوگیری از افتادن به ورطه فساد و لهو و لعب خرد انسانها آشکار میگردد چه بسیار افرادی که با پست و مقام مغلوب هوای نفس خود میشوند. به زمان مصیبت با صلابت صبر و مدیریت آن نقش رهبری عقل هویدا میگردد چرا که با زوال عقل به گاه مصیبت و رفتار نامعقول و ناشایست حقیقت باطن افراد یروز میکند.
🌸🌿 ثلَاثٌ تُمْتَحَنُ بِهِنَّ عُقُولُ الرِّجَالِ:
هُنَّ الْوَلَايَةُ، وَ الْمَالُ، وَ الْمُصِيبَةُ.
عيون الحكم و المواعظ (لليثي)، ص: 212
🌸🌿ستَّةٌ تُخْتَبَرُ بِهَا (أَحْوَالُ) «3» عُقُولِ الرِّجَالِ: الْمُعَامَلَةُ، وَ الْمُصَاحَبَةُ، وَ الْوَلَايَةُ، وَ الْعَزْلُ، وَ الْغِنَى، وَ الْفَقْرُ.
عيون الحكم و المواعظ (لليثي)، ص: 284

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.