لطفا این سخنرانی و پاسخ به این سخنرانی را نقد بفرمائید( آبروریزی احمدالحسن ( یمانی دروغین ))

39

سوال3296:
سلام علیکم
جناب استاد لطفا این سخنرانی و پاسخ به این سخنرانی را نقد بفرمائید

آبروریزی احمدالحسن ( یمانی دروغین )
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3296
🌹سلام علیکم
🌱 کذب ادعاهای فرد کذاب مذکور چنان واضح و آشکار است که هر گونه نقد ادعاهای او نوعی تبلیغ ایشان محسوب میشود بهترین عکس العمل در برابر این شخص ترک ذکر ایشان میباشد.
بارقه و مغناطیس عظمت امام زمان علیه السلام و یاران قریب ایشان -مثل سید یمانی و سید خراسانی- چنان منور و جذاب و قدرتمند است که همچون میدان جاذبه عظیمی قلوب عالم را در برخواهد گرفت و برای اثبات حقانیت آنها نیازی به هیچ تکلفی نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.